Şartlar ve Koşullar

Last Updated: 5 Nis 2021

İşbu Techsign DOC Hizmet Kullanım Şartları ("Şartlar" veya "Sözleşme"), Techsign DOC web sitelerine ve hizmetlerine (birlikte "Techsign DOC Hizmeti" olarak anılacaktır), dba Techsign DOC'a ("Techsign DOC", "biz" veya "bizi") erişiminizi ve bunların kullanımını düzenler. Mülklerimizin bir ziyaretçisi ("Site Ziyaretçisi") veya bir hesap oluşturan veya Techsign DOC Hizmetlerini satın alan/kullanan bir kişi ve/veya tüzel kişi (birlikte "Müşteri" olarak anılacaktır) olarak görüleceksiniz. Müşteriler ve Site Ziyaretçileri, işbu Şartlar altında, uygun olduğu şekilde “siz” ve “sizi” olarak anılacaktır. İşbu Şartları aşağıdaki değişiklikler bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirebileceğimizi lütfen dikkate alınız, bu nedenle zaman zaman bu sayfayı kontrol ediniz. Gizlilik Politikamız, bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır, Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız, Hizmetlerimizi kullanırken sorumluluklarınızı ana hatlarıyla belirtmekte olup Hizmete Özgü Şartlarımız ise, belirli hizmetler için geçerli olabilecek şartları içermektedir. Hizmetlerimizi kullanarak, işbu Şartlara, Gizlilik Politikamıza, Kabul Edilebilir Kullanım Politikamıza ve Hizmete Özgü Şartlara bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.
TAHKİM BİLDİRİMİ: BU HÜKÜM VE ŞARTLAR, AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, BAĞLAYICI BİR TAHKİM HÜKMÜ İÇERMEKTE VE JÜRİLİ YARGILAMALARDAN VE GRUP DAVALARINDAN FERAGAT İÇERMEKTEDİR - LÜTFEN BU BÖLÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

1. Techsign DOC Hizmetlerine Genel Bakış
Techsign DOC, Müşterilerin, elektronik faks, elektronik & biyometrik imza ve iş akışı otomasyonu gibi yenilikçi dijital çözümler aracılığıyla karmaşık işlemleri kolaylaştırmasına olanak tanıyan ürün ve hizmet paketi sunmaktadır. Techsign DOC ayrıca Müşterilerin, bir Müşterinin web siteleri, uygulamaları veya diğer özellikleri ("Müşteri Özellikleri") içinde entegre faks, imza veya iş akışı otomasyon çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan uygulama programlama arayüzü ("API") sağlamaktadır.

2. Hizmete Özgü Şartlar
Belirli Techsign DOC ürünleri, şu anda mevcut olan özel şartlara ("Hizmete Özgü Şartlar") sahiptir. Belirli bir ürün için geçerli Hizmete Özgü Şartlar ile Şartlar arasında bir çelişki olması durumunda, işbu Hizmete Özgü Şartlar geçerli olacaktır.

3. Hesap Kaydı & Kullanımı
Müşteri ve onun Yetkili Kullanıcılarının (aşağıda tanımlandığı gibi) sipariş vermek veya bir Techsign DOC Hizmetine erişmek veya bunu kullanmak için bir Techsign DOC hesabına kaydolması gerekecektir. Hesap bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olmak zorundadır ve bunlar Techsign DOC'un (halihazırda web sitesinde mevcut olan) Gizlilik Politikası'na tabi olacaktır. Müşteri, Techsign DOC'un e-posta veya Hizmet aracılığıyla bildirimler, açıklamalar ve diğer bilgileri gönderebilmesi için bu bilgileri güncel tutmayı kabul etmektedir. Müşteri, Techsign DOC Hizmeti için tüm şifrelerin ve diğer erişim kimlik bilgilerinin (API belirteçleri gibi) kesinlikle gizli tutulmasını ve yetkisiz kişilerle paylaşılmamasını sağlamak zorundadır. Herhangi bir Yetkili Kullanıcı Müşteri için çalışmayı bırakırsa, Müşteri bu kişinin Müşterinin hesabına ve herhangi bir Techsign DOC Hizmetine erişimini derhal sonlandırmak zorundadır. Müşteri, kendisinin ve kullanıcılarının hesapları, şifreleri veya erişim kimlik bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylemden sorumlu olacaktır. Müşteri, hesabının herhangi bir güvenlik ihlalini veya yetkisiz kullanımını derhal Techsign DOC'a bildirmek zorundadır. Hesaplar belirli Müşterilere verilir ve başkalarıyla paylaşılamaz. Bu Siteyi ve Hizmetleri yalnızca aşağıdaki şartları haiz iseniz kullanabilirsiniz; 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından daha büyük iseniz, bu Şartları yasal olarak kabul edebiliyor iseniz ve Techsign DOC'a (veya buna herhangi bir rakip ve/veya benzer ürünleri veya hizmetleri geliştiren bir) rakip değilseniz. Ayrıca Yetkili Kullanıcılarınızın (aşağıda tanımlandığı gibi) Techsign DOC Hizmetlerini sizin hesabınızı kullanmasına ve hesabınıza erişmesine izin verebilirsiniz.
"Yetkili Kullanıcı", bir Müşteri tarafından işbu Şartlara ve geçerli bir (aşağıda tanımlandığı gibi) Abonelik Planındaki herhangi bir kısıtlamaya tabi olarak, Techsign DOC Hizmetlerini kullanılabilmesi için Müşteri tarafından kayıt edilen ve izin verilen bireysel bir kişi (örneğin bir Müşterinin çalışanı, yüklenicisi, temsilcisi) olarak tanımlanmaktadır. Müşteri, Yetkili Kullanıcılarının bu Şartlara uymasını sağlamakla yükümlüdür ve Yetkili Kullanıcılarının tüm eylemlerinden ötürü bizzat sorumlu olacaktır.

4. Kullanım ve Erişim Hakları
Sınırlı Lisans. İşbu Şartlara tabi olarak, Techsign DOC, Müşteriye ticari amaçları için bu Şartlarda açıkça izin verildiği şekilde Techsign DOC Hizmetlerini kullanması ve bunlara erişmesi için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir. Hizmetleri kullanımınız ve bunlara erişiminiz, geçerli bir sipariş formunda, çevrimiçi planda veya Hizmete Özgü Şartlarda (ücretli veya ücretsiz, birlikte “Abonelik Planı” olarak anılacaktır) belirtilen her türlü sınırlamalara tabidir.
Genel Kısıtlamalar. Müşterinin aşağıda sayılanları yapması yasaktır (ve herhangi bir üçüncü şahsın aşağıdakileri yapmasına izin vermesi yasaktır):
Techsign DOC Hizmetini, (Yetkili Kullanıcılar veya Hizmete Özgü Şartlar kapsamında izin verilenler hariç olmak üzere) bir üçüncü tarafa kiralamak, kiraya vermek, kopyalamak, devretmek, yeniden satmak, alt lisansını vermek, kiraya vermek, devre mülk olarak vermek veya bunlara başka bir şekilde erişimini sağlamak;
Techsign DOC Hizmetini (veya bunun herhangi bir bölümünü), Müşterinin sahip olduğu ve işlettiği siteler/uygulamalar ve burada özel olarak izin verildiği şekil hariç olmak üzere, herhangi bir site, ürün veya hizmete dahil etmek veya Techsign DOC Hizmetini (veya bunun herhangi bir bölümünü) bunlarla birlikte kullanmak veya Techsign DOC Hizmetini (veya bunun herhangi bir bölümünü) bunlara sağlamak;
(Techsign DOC'un Gizli Bilgileri olarak kabul edilen) Techsign DOC Hizmetinin performansına ilişkin bilgileri kamuya yaymak;
Techsign DOC Hizmetini veya bunun herhangi bir bölümünü değiştirmek veya türev çalışmalarını oluşturmak;
Yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği ölçü ve ardından Techsign DOC'a önceden bildirimde bulunulması hariç olmak üzere; herhangi bir Techsign DOC Hizmetine ters mühendislik yapmak, bunu ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, tercüme etmek veya kaynak kodunu, temel fikirleri, algoritmaları, dosya formatlarını veya halka açık olmayan API'leri elde etmeye veya türetmeye çalışmak;
Techsign DOC Hizmetinin herhangi bir güvenlik önlemini, oran sınırını veya kullanım takibini (olay takibi gibi) kırmak veya aşmak veya Techsign DOC Hizmetini (veya herhangi bir bileşenini) olayları veya işlemleri göndermekten kaçınmak için veya başka bir şekilde doğan ücretleri ödemekten kaçınmak için yapılandırmak; burada izin verilenler dışında Techsign DOC Hizmetinin herhangi bir bölümünü dağıtmak;
Techsign DOC Hizmetine rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak veya Techsign DOC Hizmetinin özelliklerini veya kullanıcı ara yüzünü kopyalamak amacıyla Techsign DOC Hizmetine erişmek;
Techsign DOC Hizmetini, Techsign DOC'un önceden yazılı izni olmadan yayınlamak amacıyla ürün değerlendirmesi, kıyaslama veya diğer karşılaştırmalı analiz amaçlarıyla kullanmak; veya
Techsign DOC Hizmetinden elde edilen raporlar veya çıktılar dahil olmak üzere Techsign DOC Hizmetinde bulunan herhangi bir mülkiyet veya diğer bildirimleri kaldırmak veya gizlemek;
Hizmetleri herhangi bir yasa dışı veya yanıltıcı amaç için veya işbu Şartlarla tutarsız herhangi bir şekilde kullanmak veya kullanılmasına izin vermek.
Beta Sürümleri ve Ücretsiz Erişim Abonelikleri. Techsign DOC, Müşteriye, kullanılması kendi isteğine bağlı olan, ücretsiz veya deneme olarak ("Ücretsiz Erişim Abonelikleri") veya "alfa", "beta" veya diğer ilk aşama Techsign DOC Hizmetleri, entegrasyonları veya özellikleri ("Beta Sürümleri") ile bir Techsign DOC Hizmeti sağlayabilir. İşbu Bölüm, (Beta Sürümleri bir ücret karşılığında sağlanmış olsa bile veya Müşterinin Abonelik Planına dahil olsa bile) herhangi bir Ücretsiz Erişim Aboneliği veya Beta Sürümü için geçerli olacaktır ve işbu Şartlar kapsamında yer alan aksine herhangi bir hükmün yerine geçmektedir. Techsign DOC, Müşteriye Ücretsiz Erişim Abonelikleri veya Beta Sürümleri konusunda yardımcı olmak için kendi takdirine bağlı olarak iyi niyetle çaba gösterecektir. Buna rağmen, bu Şartlarda yer alan diğer sorumluluk retleri ve sınırlamaları sınırlamaksızın, MÜŞTERİ HERHANGİ BİR ÜCRETSİZ ERİŞİM ABONELİĞİNİN VEYA BETA SÜRÜMLERİNİN, HİÇBİR TEKEFFÜL, DESTEK, BAKIM, DEPOLAMA, SLA, VEYA HER TÜRLÜ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİ İLE" SAĞLANDIĞINI KABUL ETMEKTEDİR. BETA SÜRÜMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK, MÜŞTERİ AYRICA, BETA SÜRÜMLERİNİN TAM OLMAYABİLECEĞİNİ VEYA TAMAMEN İŞLEVSEL OLMAYABİLECEĞİNİ VE BUNLARIN Techsign DOC'UN SORUMLU OLMAYACAĞI HATALARI, YANLIŞLARI, NOKSANLARI VE DİĞER SORUNLARI İÇEREBİLECEKLERİNİ KABUL VE BEYAN ETMEKTEDİR. BUNA GÖRE, BETA SÜRÜMLERİNİN HERHANGİ BİR KULLANIMINDAKİ RİSK TAMAMEN MÜŞTERİYE AİTTİR. Techsign DOC, Beta Sürümlerinin gelecekteki versiyonlarının aynı ticari veya diğer koşullar altında yayınlanacağına veya sağlanacağına dair hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Techsign DOC, tamamen Techsign DOC'un takdirine bağlı olarak, Müşterinin herhangi bir Ücretsiz Erişim Aboneliğini veya Beta Sürümünü kullanma hakkını, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden göstermeksizin, herhangi bir yükümlülük altına girmeden feshedebilir.

5. Mülkiyet & Geri Bildirim
Müşteri Verisi. Taraflar arasında mutabık kalındığı üzere, Müşterinin Techsign DOC Hizmetine (herhangi bir Techsign DOC fikri mülkiyeti hariç olmak üzere) yüklediği içerik ve belgelere ("Müşteri Verileri") ilişkin ve bunlardaki tüm hakları, mülkiyeti ve menfaatleri (fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere) Müşteri muhafaza eder. Müşteri işburada Techsign DOC'a, Techsign DOC Hizmetini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde veya bu Şartlarda izin verilen başka bir şekilde, Müşteri Verilerini toplamak, kullanmak, kopyalamak, saklamak, aktarmak, değiştirmek ve bunların türev çalışmalarını oluşturmak için münhasır olmayan, dünya çağında, telif ücretsiz hak ve lisansı vermektedir. Müşteri, Techsign DOC'a (burada yer alan Gizli Bilgiler dahil olmak üzere) Müşteri Verilerini, Müşterinin Techsign DOC Hizmetlerini kullanımı için Müşterinin yönlendirdiği şekilde içerik ve belgelerin, Müşterinin bu tür içerikleri ve belgeleri görüntülemeye, onaylamaya veya imzalamaya davet ettiği üçüncü taraflara (örneğin bireyler/tüzel kişiler) teslim edilmesini veya paylaşılmasını sağlayan ancak bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Şartlarda ve Techsign DOC Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde kullanması ve işlemesi için açıkça yetki vermektedir. Bu lisanslar ve izinler, bağlı şirketlerimize ve birlikte çalıştığımız güvenilir üçüncü taraflara kadar uzanmaktadır.
Toplu/Anonim Veriler. Müşteri, Techsign DOC'un toplu veya anonim verileri oluşturma hakkına sahip olacağını ve Techsign DOC'un işbu Sözleşmenin süresi boyunca veya sonrasında (Techsign DOC'un ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve ilerletmek ve raporlar ve diğer materyalleri oluşturmak ve dağıtmak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir iş amacı için kullanabileceği toplu veya anonim verilerin Techsign DOC'a ait olduğunu kabul etmektedir. Netlik sağlamak amacıyla, Techsign DOC toplu veya anonim verileri; Müşteriyi, Yetkili Kullanıcıları veya nihai kullanıcıları tanımlamayan ve tüm kalıcı veya kişisel tanımlayıcılardan arındırılmış olarak yalnızca kimliksizleştirilmiş (anonim) bir biçimde harici olarak ifşa edecektir. Müşteri, Techsign DOC'un toplu veya anonim verileri kullanmasından sorumlu değildir.
Techsign DOC Fikri Mülkiyeti. Bu belge, Techsign DOC Hizmetlerine erişim ve bunların kullanımı için bir abonelik sözleşmesidir. Müşteri, Techsign DOC Hizmetlerini kullanmak için yalnızca sınırlı bir hak elde ettiğini ve "satın alma", "satış" veya benzer terimlerin herhangi bir şekilde kullanılmasına bakılmaksızın, işbu Şartlar kapsamında Müşteri'ye (veya Yetkili Kullanıcılarına veya nihai kullanıcılarına) hiçbir mülkiyet hakkının devredilmediğini kabul etmektedir. Müşteri, Techsign DOC'un (ve tedarikçilerinin), tüm Techsign DOC Hizmetlerine ve bunlara ilişkin tüm hakları, mülkiyeti ve menfaati (tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere) ve ilgili veya temeldeki tüm belgelemeyi, teknolojiyi, kodu, teknik bilgiyi, logoları, şablonları, diğer hizmetlerin desteğinin bir parçası olarak sunulan her şeyi, ve yukarıdakilerin herhangi birinin güncellemelerini, değişikliklerini veya türev çalışmalarını (ki bunların hepsi Techsign DOC'un Gizli Bilgileri olarak kabul edilmektedir) muhafaza ettiğini ve Techsign DOC'un işbu Şartlarda özel olarak verilmeyen tüm lisansları saklı tutmakta olduğunu kabul etmektedir. Geçerli mobil uygulamalar ve API'ler dışında, Techsign DOC Hizmeti, çevrimiçi, barındırılan bir ürün olarak sunulmaktadır. Buna göre, Müşteri, herhangi bir Techsign DOC Hizmetinin arkasındaki yazılımın bir kopyasını alma hakkının olmadığını ve Techsign DOC'un kendi tercihine bağlı olarak Techsign DOC Hizmetinde zaman zaman güncellemeler, hata düzeltmeleri, değişiklikler veya iyileştirmeler yapabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Geri Bildirim. Müşteri, Techsign DOC'a herhangi bir öneri, yorum, iyileştirme, bilgi, fikir veya diğer geri bildirim veya ilgili materyalleri (birlikte "Geri Bildirim" olarak anılacaktır) sağlamayı tercih eder ise, Müşteri işburada, Techsign DOC'a, fikri mülkiyet haklarına veya diğerlerine dayalı herhangi bir yükümlülük, ödeme veya kısıtlama olmaksızın, herhangi bir biçimde ve herhangi bir şekilde herhangi bir Geri Bildirimi kullanmak, kopyalamak, ifşa etmek, lisanslamak, dağıtmak ve istifade etmek için dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, telifsiz bir hak ve lisans vermektedir. Bu Şartlardaki hiçbir husus, Techsign DOC'un Geri Bildirim dahil olsun veya olmasın, ürünleri bağımsız olarak kullanma, geliştirme, değerlendirme veya pazarlama hakkını sınırlamamaktadır.

6. Gizlilik & Güvenlik
Techsign DOC Gizlilik Politikası. Bize sağladığınız veya bizim topladığımız bilgiler, işbu Şartlar ve (halihazırda web sitesinde mevcut olan) Techsign DOC Gizlilik Politikası kapsamında açıklandığı şekilde kullanılacaktır. Techsign DOC Gizlilik Politikası, bilgi toplamamız, kullanmamız ve muhafaza etmemiz ile ilgili önemli ayrıntıları içerdiğinden, lütfen Techsign DOC Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz.
Güvenlik. Techsign DOC, sistemlerimizi, yetkisiz erişim, kullanım veya değişiklikten korumak için tasarlanmış makul teknik ve organizasyonel önlemleri alarak bilgilerinizi yetkisiz kullanım veya ifşadan korumaktadır.

7. Müşteri Yükümlülükleri
Müşteri aşağıdakileri kabul etmektedir: (i) Müşteri Mülkleri üzerinde yasal olarak yeterli bir gizlilik politikası sürdürmeyi ve gerekli tüm açıklamaları sağlamayı; (ii) Müşteri Verilerinin veya diğer bilgilerin (kişisel bilgiler dahil olmak üzere) işbu Şartlar kapsamında öngörülen şekilde toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine izin vermek için ve Techsign DOC'a işbu Şartlarda belirlenen hak ve lisansları vermek için gerekli tüm hakları, bildirileri ve rızaları almak; (iii) Techsign DOC Hizmetini, Techsign DOC'un o sırada geçerli olan (halihazırda web sitesinde mevcut olan) Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uygun olarak kullanmak; ve (iv) Techsign DOC, Techsign DOC Hizmeti veya API'lerin (açık kaynak lisans koşulları dahil olmak üzere) herhangi bir üçüncü taraf koşuluna tabi olmasına neden olacak herhangi bir işlem yapmamak.
Müşteri, Müşteri Mülklerinin ve Müşteri Verilerinin toplanmasının, kullanılmasının ve ifşa edilmesinin fikri mülkiyet, gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca Techsign DOC'a sağlanan tüm kişisel bilgilerin veya verilerin toplanmasının ve kullanımının tüm geçerli veri koruma yasaları, kuralları ve yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Müşteri Verileriyle ilgili herhangi bir yayından kaldırma talebi veya ihlal bildirimi alırsa, derhal: (i) Techsign DOC Hizmeti ile ilgili öğeyi kullanmayı bırakmak; ve (ii) Techsign DOC'u bilgilendirmek zorundadır. Techsign DOC, Müşteri Verileri ile ilgili herhangi bir yayından kaldırma talebi veya ihlal bildirimi alırsa, Techsign DOC, politikalarına uygun olarak yanıt verebilir ve sonraki adımlar konusunda Müşteriyi bilgilendirecek ve Müşteriye danışacaktır.
Biyometrik imza sorumlulukları: Müşteri aşağıdakileri kabul ve beyan etmektedir: (i) Techsign DOC ve Müşteri arasında, Hizmetlerle birlikte kullanılan belgeler de dahil olmak üzere tüm Müşteri Verilerinin içeriği üzerinde Müşterinin münhasır kontrolü ve sorumluluğu vardır; ve (ii) belirli türdeki belgeler, anlaşmalar veya sözleşmeler (vasiyetler, tröstler, mahkeme kararları veya aile hukuku konuları gibi) genel biyometrik ve elektronik imza yasalarının dışında tutulabilir veya bunlar için geçerli özel düzenlemelere sahip olabilir; ve (iii) Müşteri Hizmetlerle birlikte kullandığı belgelerin, sözleşmelerin veya anlaşmaların elektronik & biyometrik imzalara uygun olmasını sağlamaktan Müşteri münhasıran sorumludur ve Techsign DOC, bu tür bir belirleme veya kullanımdan ötürü sorumlu veya yükümlü değildir; ve (iv) Tüketici koruma yasaları veya yönetmelikleri, tüketicileri içeren elektronik işlemler için özel gereksinimler yükleyebilir, Müşterinin bu tür tüm yasalara/yönetmeliklere uymasını sağlamaktan Müşteri münhasıran sorumludur ve Techsign DOC'un bu tür bir belirleme yapma veya oradaki herhangi bir gereksinimin yerine getirilmesine yardımcı olma yükümlülüğü yoktur. Müşteri, herhangi bir nihai kullanıcının/katılımcının/imzalayanın kimlik doğrulamasını Müşterinin gerçekleştirmesine izin veren bir API veya başka bir hizmet kullanıyorsa, bu tür kimlik doğrulamasından Müşteri münhasıran sorumlu ve yükümlüdür.

8. Ödeme Şartları
Abonelik Planı. Techsign DOC Hizmetlerinin fiyatları, özellikleri ve seçenekleri, Müşteri tarafından seçilen (kullanım veya aşım ücretleri dahil olmak üzere) Abonelik Planına bağlıdır. Techsign DOC, belirli Abonelik Planınızın süresiz olarak sunulacağını garanti etmemektedir. Belirli bir Abonelik Planında yer alan fiyatları, özellikleri veya seçenekleri, önceden haber vermeksizin, değiştirme hakkını saklı tutmaktayız, ancak bu tür değişiklikler bir sonraki geçerli abonelik sürenize kadar geçerli olmayacaktır.
Tekerrür Eden Ücretler ve Yükseltmeler. Müşteri, bir Abonelik Planına kayıt olarak, Techsign DOC'a Müşterinin ödeme yönteminden tekerrür eden bir temelde (örneğin Müşterinin Abonelik Planına bağlı olarak aylık, üç aylık veya yıllık olarak), fatura olmadan, ücret alma yetkisi vermektedir. Müşteri, Techsign DOC'a geçerli abonelik ücretleri, her türlü kullanım veya aşım ücretleri ve geçerli tüm vergi ve fiyatlar için Müşterinin ödeme yönteminden (kredi kartı gibi) ücret alma yetkisini açıkça vermektedir. Bu yetkilendirme, Abonelik Süresinin ve geçerli herhangi bir Yenileme Süresinin sonuna kadar veya Müşteri tüm aboneliklerini iptal edene kadar geçerlidir.
Müşteri, abonelik planının kullanım sınırlarını aşarsa, Müşteri otomatik olarak bir sonraki en yüksek Abonelik Planına yükseltilir ve Müşteri, yükseltilmiş Abonelik Planı için ödeme yapacağını açıkça kabul ve beyan etmektedir. Müşteri geçerli Abonelik Planının tam kullanım payını kullanmamış olsa bile, tüm yükseltme ücretleri ve ücretleri iade edilmemektedir.
Vergiler. Techsign DOC'un ücretleri tüm vergilerden hariçtir ve Müşteri, Techsign DOC'un gelirine dayalı vergiler dışında, yerel veya yabancı olsun tüm geçerli satış, kullanım, KDV, mal ve hizmet vergisi, tüketim vergisi, stopaj veya benzeri vergileri veya harçları ödemek zorundadır. Müşteri, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Techsign DOC'a yapılan ödemelerden geçerli vergileri mahsup etmeyecektir. Kanunen böyle bir kesinti yapılması gerekiyorsa, Müşteri, gerekli tüm kesintileri ve stopajları yaptıktan sonra, Techsign DOC'un (bu tür yükümlülüklerden muaf olarak) sanki bu kesinti veya stopaj yapılmamış olsa idi alacağı ve muhafaza edeceği tutara eşit olan bir tutarı alması için ödenmesi gereken tutarı gerektiği şekilde artıracaktır.
Otomatik yenilemeler ve Denemeler. HESABINIZ OTOMATİK YENİLEMEYE AYARLANMIŞSA VEYA DENEME DÖNEMİNDE İSE VE HİZMETLER İÇİN Techsign DOC'A BİR ÖDEME YÖNTEMİ SAĞLADI İSENİZ, Techsign DOC'a ABONELİĞİNİZİ İPTAL ETMEK İSTEDİĞİNİZİ BİLDİRMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, Techsign DOC, DENEME SONUNDA VEYA YENİLEME İÇİN SİZDEN OTOMATİK OLARAK ÜCRET TAHSİL EDEBİLİR.
Satın Alma Siparişleri. Müşteri, herhangi bir satın alma siparişi veya satın alma siparişi numarası referansı/referansları gerekmeksizin, tekerrür eden ücretler de dahil olmak üzere, borçlu olunan tüm tutarları ödeyeceğini kabul etmektedir. Bir satın alma siparişi gerekli ise, Müşteri bu gereksinime dair en az otuz (30) gün önce Techsign DOC'u derhal bilgilendirecek ve taraflar bu tür satın alma siparişi numaralarına atıfları içeren bir faturalandırma sürecinin uygulanmasında iyi niyetle işbirliği yapacaktır. Müşteri, herhangi bir satın alma siparişinin yalnızca idari amaçlar için olduğunu ve satın alma siparişinde (siparişlerinde) yer alan (yasal, güvenlik, gizlilik veya finans koşulları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) idari olmayan koşulların Techsign DOC hizmetlerinin satın alma işlemi veya kullanımı için geçerli olmadığını kabul etmektedir.
Geri İade Yapılmaz. Abonelik ve kullanım veya aşım ücretleri (ve yükseltmeler için daha yüksek abonelik ücretleri dahil olmak üzere hizmetlerle ilişkili diğer ücretler), yasaların gerektirdiği durumlar dışında, iade edilememektedir ve kredilendirilmemektedir. Techsign DOC abonelikleri iptal edilebilir ve bu tür iptaller o sırada geçerli olan abonelik sürenizin sonunda yürürlüğe girmektedir (örneğin, aylık ücretli bir abonelik kullanıyorsanız, iptal bir sonraki ay geçerli olacaktır, ancak yıllık abonelik iptali bir sonraki yıl geçerli olacaktır). İptal işleminiz yürürlüğe girdiğinde, ücretsiz plana düşürüleceksiniz ve abonelik özelliklerini ve işlevlerini kaybedeceksiniz. Aboneliğiniz (abonelikleriniz) için zamanında ödeme yapmazsanız, sizi askıya alma veya abonelik özelliklerini kaldırma hakkımızı saklı tutmaktayız.
Gecikme Ücretleri & Tahsilat Masrafları. Gecikme ücretleri, ödenmesi gereken tutarın veya yasaların izin verdiği azami tutarın aylık %1,5'inden daha azına eşit bir hizmet ücretine tabi olabilir. Vade tarihinden sonra ödenmemiş tutarları tahsil etmek için Techsign DOC'un maruz kaldığı her türlü maliyet veya harcamayı Techsign DOC'a tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Techsign DOC'a ödenmesi gereken tutarlar, herhangi bir nedenle ödenmesi gereken tutarlara karşı tarafınızdan mahsup edilemez veya kesilemez.

9. Süre ve Fesih
İşbu Şartlar, Techsign DOC Hizmetleri için tüm Abonelik Koşulları sona erene kadar veya işburada açıkça izin verildiği şekilde feshedilene kadar geçerlidir.
Abonelik Süresi ve Yenilemeler. Müşteri, Abonelik Süresinin tamamı için geçerli ücretleri ödemeyi kabul etmektedir. Müşteri, Bölüm 9.4 (Haklı Sebeple Fesih) tarafından açıkça izin verilmedikçe, bir Abonelik Süresini iptal edemez veya feshedemez. Geçerli sipariş formunda abonelik başlangıç tarihi belirtilmemişse, abonelik, Müşterinin ilgili Techsign DOC Hizmetine ilk erişimini sağladığı tarihte başlamaktadır. Her Abonelik Süresi, (i) geçerli sipariş formunda aksi belirtilmedikçe; veya (ii) taraflardan herhangi biri, o sırada geçerli olan Abonelik Süresinin bitiminden en az otuz (30) gün önce yenileme yapılmadığına dair yazılı bildirimde bulunmadıkça; ilk aboneliğe eşit ek ardışık dönemler için otomatik olarak yenilenecektir (örneğin, eğer Müşterinin yıllık planı var ise, abonelik ek 12 aylık bir süre için yenilenecektir, eğer Müşterinin aylık planı var ise, abonelik ek aylık dönemler için yenilenecektir). Herhangi bir Abonelik Süresi yenilemesi, yeni sipariş formu veya sipariş formu değişiklikleri için fiyatlandırma Techsign DOC'un o tarihte geçerli olan oranları üzerinden olacaktır.
Hizmetin Askıya Alınması. (i) Müşterinin hesabının vadesi geçmişse; veya (ii) Müşteri, hizmet tahsislerini/hizmet sınırlarını aşmış ise; Techsign DOC, Müşterinin Techsign DOC Hizmetlerine erişimini askıya alabilir. Techsign DOC ayrıca; (a) Müşterinin bu Koşulların herhangi bir bölümünü ihlal ettiğini belirler ise veya (b) diğer müşterilere veya üçüncü kişilere zarar verilmesini veya bunlara karşı sorumluluğu önlemek için veya Techsign DOC Hizmetinin güvenliğini, istikrarını, kullanılabilirliğini veya bütünlüğünü korumak için, askıya almanın gerekli olduğunu belirler ise, Müşterinin Techsign DOC Hizmetlerine erişimini askıya alabilir veya Müşteri Verilerini kaldırabilir. Techsign DOC, yukarıda izin verildiği şekilde işlem yapmaktan sorumlu olmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, Müşteri, işbu Bölüm 9.3 kapsamındaki herhangi bir askıya alma süresi boyunca ücretlerin ödenmesinden sorumlu olmaya devam edecektir. Ancak, bu Koşullar feshedilmedikçe, Müşterinin askıya alınmasını gerektiren durumu çözdüğünü doğruladığımız takdirde, Techsign DOC Hizmetine erişimi derhal yeniden sağlamak için Techsign DOC Müşteri ile işbirliği yapacaktır.
Haklı Sebeple Fesih. Taraflardan herhangi biri, ilgili sipariş formu da dahil olmak üzere, işbu Şartları aşağıdaki hallerde feshedebilir, (i) eğer taraflardan diğeri, işbu Şartların (ihtilafsız olan ücretlerin ödenmemesi dahil olmak üzere) herhangi bir esaslı ihlalini, ihlali ayrıntılı olarak açıklayan yazılı bildirimden sonraki otuz (30) gün içinde gidermezse; (ii) eğer taraflardan diğeri halefi olmaksızın faaliyeti durdur ise; veya (iii) eğer taraflardan diğeri, yürürlükteki yasalar izin veriyorsa, herhangi bir iflas, tasfiye halinde bulunma, tröst senedi, alacaklılar ile anlaşma, konkordato veya bunlara benzer bir işlem kapsamında koruma talep ediyorsa veya bu işlemlerden herhangi biri taraflardan birine karşı başlatılmışsa (ve bundan itibaren altmış (60) gün içinde reddedilmemişse).
Feshin Etkisi. İşbu Koşulların veya bir sipariş formunun süresinin dolması veya feshedilmesi üzerine: (i) Müşterinin lisans hakları sona erer ve Müşteri derhal aşağıdakileri yerine getirmek zorundadır: (a) geçerli Techsign DOC Hizmetinin kullanımını durdurmak; (b) Techsign DOC kodunun, belgelemesinin, şifrelerinin veya erişim kodlarının ve Müşterinin mülkiyetinde, gözetiminde veya kontrolünde bulunan diğer Techsign DOC Gizli Bilgilerinin tüm kopyalarını silmek (veya Techsign DOC'un talebi üzerine bunları iade etmek); ve (ii) Müşterinin geçerli Techsign DOC Hizmetindeki Müşteri Verilerine erişim hakkı sona erecektir ve Techsign DOC, fesih tarihinden itibaren 30 gün sonra Müşteri Verilerini herhangi bir zamanda silebilir. Techsign DOC, işbu Şartların Bölüm 9.4 (Haklı Sebeple Fesih) kapsamında belirtildiği şekilde haklı sebeple fesheder ise, Abonelik Süresinin geri kalan kısmına ilişkin tüm ödemeler muaccel hale gelecektir ve Müşteri tarafından derhal ödenmek zorundadır. İşbu Koşulların münhasır bir çözüm yolu belirttiği durumlar dışında, fesih veya askıya alma da dahil olmak üzere, işbu Şartlar kapsamındaki tüm çözüm yolları kümülatiftir ve bir tarafın kullanabileceği diğer hakları veya çözüm yollarının dışında değildir. Yürürlükte Kalma. Aşağıdaki Bölümler, işbu Şartların sona ermesi veya feshedilmesi durumunda geçerliliğini korumaktadır: 3 (Hesap Kaydı ve Kullanımı); 4.2 (Genel Kısıtlamalar); 4.3 (Beta Sürümleri ve Ücretsiz Erişim Abonelikleri); 5 (Mülkiyet ve Geri Bildirim); 8 (Ödeme Şartları); 9 (Süre ve Fesih); 11 (Tekeffüller ve Sorumluluk Reddi); 12 (Tazminat Yükümlülükleri); 13 (Sorumluluk Sınırlamaları); 14 (Üçüncü Taraf Ürünleri ve Entegrasyonlar); ve 15 (Genel Hükümler).

10. Gizli Bilgiler
Gizli Bilgiler “Gizli Bilgiler” aşağıdaki anlamlara gelmektedir: (a) Techsign DOC, Techsign DOC Hizmetleri ve Belgeleme; (b) Müşteri için Müşteri Verileri; (c) bir tarafa ait, yazılı veya sözlü olarak açıklanan ve ifşa sırasında gizli veya özel olarak belirlenen (ve sözlü ifşa durumunda, ilk ifşa tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak özetlenen) veya bilginin doğası gereği ifşa edilen tarafın, ifşa eden tarafın gizli bilgisi olduğunu açıkça anlayacağı diğer bilgiler; ve (d) taraflar arasında, işbu Şartların özel hüküm ve koşulları ile bunlarla ilgili yapılacak herhangi bir değişiklik ve ek.
Gizlilik Yükümlülüğü. Taraflardan her biri (ifşa edilen taraf olarak) aşağıdakileri yapmak zorundadır: (i) Diğer tarafın Gizli Bilgilerini, işbu Şartlar kapsamında izin verilen durumlar dışında, gizli tutmak ve üçüncü taraflara ifşa etmemek; ve (ii) diğer tarafın Gizli Bilgilerini yalnızca işbu Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve haklarını kullanmak için kullanmak. Taraflardan her biri, diğer tarafın Gizli Bilgilerini, (Techsign DOC için, Hizmetlerin sağlanması ve burada atıfta bulunulan alt yüklenicilerle paylaşımı dahil olmak üzere) meşru ihtiyacı olan kendisi ile ve Bağlı Şirketleri, çalışanları, temsilcileri veya yüklenicileri ile paylaşabilir, ancak taraf, herhangi bir ifşa edilen tarafın işbu Bölüm 10'unda yer alan koşullara uymasından ve bu ifşa edilen tarafların işbu Şartlardan daha az koruyucu olmayan gizlilik yükümlülüklerine bağlı olmasından sorumlu olmaya devam eder. İstisnalar. Bu gizlilik yükümlülükleri aşağıdaki bilgiler için geçerli değildir (ve Gizli Bilgiler bunları içermez): (i) İfşa edilen tarafın hatası olmaksızın kamuya açık olan veya hale gelen bilgiler; (ii) ifşa edilen tarafça, Gizli Bilgilerin ifşasından önce bilinen bilgiler; (iii) herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden ifşa edilen tarafça üçüncü bir taraftan haklı olarak elde edilen bilgiler; veya (iv) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerini kullanmadan ifşa edilen tarafça bağımsız olarak geliştirilmiş bilgiler. Bir taraf, diğer tarafın Gizli Bilgilerini, önceden bildirimde bulunması (yasalar tarafından izin veriliyorsa) ve diğer tarafın, bilgilerin gizli tutulması için herhangi bir çaba göstererek işbirliği yapması koşuluyla, yasa veya mahkeme kararının gerektirdiği ölçüde ifşa edebilir.
Çözüm Yolları. Taraflar, Gizli Bilgileri ifşa etmenin önemli zararlara yol açabileceğini ve bu zararın tek başına çözüm yolu olarak yeterli olmayabileceğini kabul eder ve bu nedenle, işbu Bölüm 10'un ihlali halinde, taraflardan her biri, kanunda sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ek olarak uygun adil çözüm arama hakkına sahiptir.

11. Tekeffüller & Sorumluluk Reddi
TÜM TECHSIGN DOC HİZMETLERİ, BELGELEMESİ VE SİTELERİ "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİ İLE" SUNULMAKTADIR. Techsign DOC VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİ, SATILABİLİRLİK, ÜNVAN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR TEKEFFÜLDE BULUNMAMAKTADIR. Techsign DOC, Techsign DOC HİZMETİNİN, MÜŞTERİNİN GEREKSİNİMLERİNİ VEYA BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA, MÜŞTERİ VERİLERİNİN DOĞRU, TAM OLACAĞINA YA DA KAYIP OLMADAN KORUNACAĞINA YA DA Techsign DOC HİZMETİNİN ZAMANINDA, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA DAİR HİÇBİR BEYAN, TEKEFFÜL VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Techsign DOC, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN HATASIZ OLACAĞINA DAİR GARANTİ VERMEZ VE Techsign DOC MAKUL KONTROLÜ DIŞINDAKİ YETKİSİZ ERİŞİMDEN SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. Techsign DOC HİÇBİR ŞEKİLDE MÜŞTERİ MÜLKİYETLERİ, MÜŞTERİ VERİLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ VEYA Techsign OLMAYAN DOC HİZMETLERİNDEN (HERHANGİ BİR GECİKME, KESİNTİ VE AKTARIM HATASI, GÜVENLİK HATASI VE BU ÖĞELERDEN KAYNAKLANAN DİĞER SORUNLAR DAHİL OLMAK ÜZERE), İŞBU ŞARTLAR TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ MÜŞTERİ VERİLERİNİN TOPLANMASI VEYA KULLANIMI VE İFŞASI İÇİN SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. İŞBU BÖLÜM 11'DEKİ SORUMLULUK REDDİ, GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. MÜŞTERİ VE SİTE ZİYARETÇİLERİNİN BAŞKA YASAL HAKLARI OLABİLİR, ANCAK, VARSA, GEÇERLİ YASA KAPSAMINDA YASAL OLARAK İSTENİLEN TEKEFFÜLLER, KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN KISA SÜRE İLE VE AZAMİ ÖLÇÜ İLE SINIRLI OLACAKTIR.

12. Tazminat Yükümlülükleri
Müşteri, Techsign DOC'u, bağlı şirketlerimizi, görevlilerimizi, direktörlerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, danışmanlarımızı ve temsilcilerimizi: (a) Müşterinin Siteye erişimi ve Siteyi kullanımından; (b) uygun olduğu şekilde, Müşteri veya Yetkili Kullanıcıları tarafından işbu Şartların ihlalinden; (c) Müşteri tarafından herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir fikri mülkiyet hakkının veya diğer haklarının ihlalinden; (d) Techsign DOC tarafından işlenen tüm Müşteri Verilerinin niteliği ve içeriğinden; veya (e) Müşteri tarafından satın alınan veya elde edilen herhangi bir ürün veya hizmetten, uygulanabilir olduğu üzere, doğan veya bunlarla ilişkili olan, her türlü üçüncü taraf iddiaları, yükümlülükler, zararlar ve maliyetlere (avukatlık ücretleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan beri tutmayı kabul etmektedir.
Techsign DOC, bize karşı ileri sürülen tüm iddialar veya dava sebepleri için Müşterinin önceden onayı olmaksızın sulh, uzlaşma ve ödeme yapma münhasır hakkını saklı tutmaktadır. Techsign DOC, masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere, Müşteri'nin Techsign DOC'u tazmin etmesi gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutmaktadır ve Müşteri, bu iddialara ilişkin savunmamızla işbirliği yapmayı kabul etmektedir. Müşteri, davalı olarak adlandırıldığımız ve/veya Müşteri'nin tazminat yükümlülüğünün bulunduğu herhangi bir konuyu, önceden yazılı onayımız olmadan, çözmemeyi kabul etmektedir. Techsign DOC, bu tür bir iddia, işlem veya yargılamadan haberdar olduktan sonra Müşteriyi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

13. Yükümlülük Sınırlandırmaları.
Netice Zararlarının Reddi. GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, Techsign DOC VEYA TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR KULLANIM KAYBI, KAYIP VEYA YANLIŞ VERİLER, İŞ KESİNTİSİ, KAR KAYBI, ERTELEME MALİYETLERİ, İTİBAR ZARARLARI, VEYA NEDEN NE OLURSA OLSUN HER TÜRDE DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, KAPSAM, GÜVENİLİRLİK VEYA NETİCE ZARARLARINDAN, BU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, SORUMLU OLMAYACAKTIR.
Zarar Üst Sınırı. Techsign DOC'UN VE TEDARİKÇİLERİNİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, TALEPTEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE MÜŞTERİ TARAFINDAN GEÇERLİ Techsign DOC HİZMETİ VEYA İLGİLİ HİZMETLER İÇİN Techsign DOC'A GERÇEKTE ÖDENEN TUTARIN TOPLAMINI AŞMAYACAKTIR. ÜCRETSİZ ERİŞİM ABONELİKLERİ VEYA BETA SÜRÜMLERİ İÇİN, Techsign DOC'UN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TOPLAM ELLİ ABD DOLARINI (50 ABD DOLARI) AŞMAYACAKTIR.
İstisnai Durumlar. YUKARIDAKİ HUSUSLARA BAĞLI OLMAKSIZIN, İŞBU BÖLÜM 13'DEKİ SINIRLAMALARDAN HİÇBİRİ, BİR TARAFIN İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞEN DOLANDIRICILIK YA DA ÖLÜM YA DA KİŞİSEL YARALANMADAN ÖTÜRÜ O TARAFIN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ HARİÇ TUTMAZ. AYRICA, BAZI YARGI ALANLARINDAKİ YASALAR, İŞBU BÖLÜM 13'TE BAZI YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARINA İZİN VERMEYEBİLİR. BU HUKUKLARDAN HERHANGİ BİRİNİN İŞBU ŞARTLAR İÇİN GEÇERLİ BULUNDUĞUNDA, İŞBU BÖLÜM 13, YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.
Esaslı Amaç Başarısızlığı. TARAFLARDAN HER BİRİ, İŞBU 13. BÖLÜMÜN, PAZARLIK İÇİN TEMEL BİR ESAS OLDUĞUNU VE TARAFLAR ARASINDA MAKUL BİR RİSK PAYLAŞIMI OLDUĞUNU VE GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAĞINI VE İŞBU ŞARTLARDAN DOĞAN VE BUNLARA İLİŞKİN, HERHANGİ BİR Techsign DOC HİZMETLERİNDEN VEYA DİĞER İLGİLİ HİZMETLERE İLİŞKİN, SORUMLULUK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİLİ, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) BAKILMAKSIZIN, İŞBU ŞARTLARDA YER ALAN HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜM YOLUNUN, ONUN ESASLI AMACINDA BAŞARISIZ OLDUĞU BULUNSA BİLE, HERHANGİ BİR İDDİAYA UYGULANACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTEDİR.

14. Üçüncü Taraf Ürünleri & İçeriği
Techsign DOC, kontrolümüz dışındaki diğer üçüncü taraf web sitelerine, hizmetlere veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir veya üçüncü taraflar bunları sağlayabilir. Techsign DOC, bu üçüncü taraf ürünlerinden veya içeriğinden sorumlu değildir. Techsign DOC, bağlantıların sağlanabileceği herhangi bir üçüncü tarafın ürününün veya üçüncü taraf içeriğinin kalitesi, uygunluğu, işlevselliği veya yasallığı konusunda hiçbir beyan veya tekeffül vermez ve işbu vesile ile buna ilişkin bize karşı herhangi bir iddianızdan feragat etmektesiniz. Müşteri, Techsign DOC'un, bu tür ilişkilerin bir sonucu olarak veya bu tür üçüncü taraf ürünlerinin veya üçüncü taraf içeriğinin mevcudiyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul etmektedir.

15. Genel Hükümler
Temlik. İşbu Şartlar, taraflardan her birinin izin verilen haleflerini ve temlik alanlarını bağlayacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. Techsign DOC'un işbu Şartları bir Bağlı Kuruluşa veya bir birleşme, yeniden yapılanma, malvarlığının veya oy hakkını haiz menkul kıymetlerin tamamının veya önemli ölçüde tamamının satın alma veya diğer bir şekilde devredilmesine ilişkin olarak, diğer tarafın rızası olmaksızın, temlik edebilmesi haricinde, taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı rızası olmaksızın, işbu Şartları temlik edemez. İşbu Bölüm 15.1'de açıkça yetkilendirilmedikçe, işbu Şartları devretme veya temlik etme girişimleri geçersiz olacaktır.
Bildirimler. İşbu Şartlar kapsamındaki herhangi bir bildirim veya iletişim yazılı olmak zorundadır. Müşteri, işbu Şartlar kapsamındaki bildirimleri (ihlal bildirimleri dahil olmak üzere) İngilizce olarak info@techsign.com.tr adresindeki Techsign DOC'a göndermek ve konu satırına "Dikkat: Hukuk Departmanı" yazmak zorundadır. Techsign DOC, Müşterinin hesabındaki e-posta adreslerine veya Techsign DOC'un tercihine bağlı olarak, Müşterinin bilinen son posta adresine bildirimler gönderebilir. Techsign DOC ayrıca Techsign DOC Hizmetine ilişkin operasyonel bildirimleri veya işle ilgili diğer bildirimleri, Techsign DOC web sitesinde veya Techsign DOC Hizmetinde dikkat çekici bir şekilde bildirimin yayınlanması yoluyla sağlayabilir. Taraflardan her biri elektronik bildirim almayı kabul etmektedir. Techsign DOC, Müşterinin veya ağ sağlayıcısının e-postalara uygulayabileceği herhangi bir otomatik filtrelemeden sorumlu değildir.
Tanıtım. Geçerli bir Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe, Techsign DOC, Müşteri'yi Techsign DOC'un web sitesinde ve diğer pazarlama materyallerinde Techsign DOC müşterisi olarak tanımlamak için Müşterinin adını, logosunu ve işaretlerini kullanabilir.
Altyükleniciler. Techsign DOC, alt yükleniciler kullanabilir ve Techsign DOC Hizmetini ve ilgili hizmetleri sağlamak için Techsign DOC'a verilen hakları kullanmalarına izin verebilir. Bu altyükleniciler, örneğin Techsign DOC'un barındırılan hizmetini ve e-posta sağlayıcılarını içerebilir. Ancak, işbu Şartların tüm şart ve koşullarına tabi olarak, Techsign DOC: (i) altyüklenicilerin işbu Şartlardaki koşullara uymasından; ve (ii) işbu Şartlar kapsamında gerektiği takdirde ve gerektiği şekilde Techsign DOC Hizmetlerinin genel performansından, sorumlu olmaya devam edecektir
Mahkeme Celpleri. İşbu Şartlardaki hiçbir husus, Techsign DOC'un, yasanın, mahkeme celplerinin veya mahkeme kararlarının gerektirdiği ölçüde, Müşteri Verilerini ifşa etmesini engellemez, ancak Techsign DOC, izin verildiği durumlarda, Müşteriyi bilgilendirmek için iyi niyetle çaba gösterecektir.
Bağımsız Yükleniciler. İşbu Şartların tarafları bağımsız yüklenicilerdir ve işbu Şartlar bir ortaklık, ortak girişim, istihdam, franchise veya acente ilişkisi oluşturmaz. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın, diğerini bağlama veya diğer taraf adına yükümlülük altına girme yetkisine sahip değildir. Taraf olmayanlar işbu şartlardan yararlanmazlar ve bunları uygulayamazlar. İşbu Şartların üçüncü taraf lehtarları yoktur. Müşteri, Techsign DOC'un önceden yazılı izni olmaksızın, Techsign DOC'un bir temsilcisi olduğunu veya Techsign DOC'u herhangi bir şekilde bağlama veya onun adına taahhütte bulunma yetkisine sahip olduğunu kimseye beyan edemez.
Mücbir Sebep. İşbu Koşullar altındaki tarafların yükümlülüklerini (ödeme yükümlülükleri hariç) ifasındaki gecikme veya bunları ifa edememe, grev, abluka, savaş, terör eylemi, ayaklanma, doğal afet, güç veya telekomünikasyon veya veri ağları veya hizmetlerinin arızası veya azalması veya hükümet tasarrufu gibi, tarafların makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanıyorsa, taraflardan hiçbiri işbu Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede herhangi bir gecikmeden veya bunları ifa edememeden ötürü sorumlu olmayacaktır.
İhracat Kontrolü. Müşteri, Techsign DOC Hizmetlerinin, belgelemelerinin, web sitesinin ve ilgili tüm ürünlerin, bilgilerin, teknolojinin ve yazılımın Türk Hükümeti'nin ihracat kontrol yasalarına ve yönetmeliklerine (Türkiye İhracat İdaresi Yasası, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden ["OFAC"] yaptırım yönetmelikleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ve diğer yargı alanlarındaki ihracat kontrol yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olduğunu kabul etmektedir. Techsign DOC Hizmetlerinin kullanımı için gerekli ihracat veya ithalat izinlerini almaktan Müşteri sorumludur. Müşteri, kendisinin, Bağlı Kuruluşlarının ve Yetkili Kullanıcılarının herhangi bir ABD hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde bulunmadığını veya bunların ABD hükümetinin ambargosuna tabi bir ülkede veya ABD hükümetinin “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede yerleşik olmadıklarını beyan ve tekeffül etmektedir. Müşteri, Techsign DOC Hizmetine herhangi bir ABD ihracat ambargosunu, yasağını veya kısıtlamasını ihlal edecek şekilde erişemez veya kullanamaz.
ZORUNLU TAHKİM; GRUP DAVALARINDAN FERAGAT. ABD'DE YERLEŞİK İSENİZ, AŞAĞIDAKİ ZORUNLU TAHKİM HÜKÜMLERİNİ DE KABUL ETMEKTESİNİZ:
İkimiz de Tahkime Başvurmayı Kabul Ediyoruz. Siz ve Techsign DOC, aşağıdaki Tahkim Anlaşmasına İlişkin İstisnalar altında belirtilenler dışında, tek bir hakem tarafından nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla işbu Şartlar veya Hizmetlerle ilgili herhangi bir iddiayı çözmeyi kabul etmektesiniz. Bu, uygulanabilirliği, geri alınabilirliği veya geçerliliği dahil olmak üzere, işbu "Zorunlu Tahkim Hükümleri" bölümünün yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili anlaşmazlıkları içermektedir.
Tahkim Anlaşmasından Çekilmek. İşbu tahkim anlaşmasını, hesabınızı kaydettikten sonraki ilk 30 gün içinde info@techsign.com.tr adresinden bizimle iletişime geçerek, reddedebilirsiniz.
Tahkim Usulleri ve Ücretleri. Amerikan Tahkim Derneği (AAA), tahkimi Ticari Tahkim Kuralları ve Tüketiciyle İlgili İhtilaflar için Ek Usuller kapsamında yönetecektir. Tahkim, yaşadığınız veya çalıştığınız yer, İstanbul veya kabul ettiğimiz başka bir yerde yapılacaktır. AAA kuralları tüm tahkim ücretlerinin ödenmesini yönetecektir.
Tahkim Anlaşmasının İstisnaları. Siz ya da Techsign DOC, Türkiye'deki veya yaşadığınız ya da çalıştığınız herhangi bir ilçedeki küçük ihtilaflara bakan mahkemeler nezdinde hak iddiasında, ki bu iddialar belge ile kanıtlanır ise, bulunabilirler. Taraflardan herhangi biri, yukarıda tanımlanmış olan tahkime veya gayri resmi ihtilaf çözümüne başvurmadan önce, Hizmetlerin yetkisiz kullanımını veya kötüye kullanımını veya fikri mülkiyet tecavüzünü (örneğin, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya patent hakları) durdurmak için yalnızca ihtiyati tedbir için dava açabilir. Tahkim anlaşmasının sizin veya iddianız için geçerli olmadığı tespit edilirse, iddianızın halli için San Francisco Şehri, Kaliforniya'daki devlet ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul etmektesiniz.
GRUP DAVASI AÇILAMAZ. Bizimle olan ihtilafları yalnızca bireysel olarak çözebilirsiniz ve bir grup, birleştirilmiş veya temsilci davasında davacı veya grup üyesi olarak talepte bulunamazsınız. Grup tahkimlerine, grup davalarına, özel avukat genel davalarına ve diğer tahkimlerle birleştirmeye izin verilmez. İşbu özel paragraf uygulanamaz olarak tespit edilirse, işbu "Zorunlu Tahkim Hükümleri" bölümünün tamamı geçersiz sayılacaktır.

Tadiller; Feragatler. İşbu Şartlarda yapılacak herhangi bir tadil veya değişiklik yazılı olarak yapılmak ve tarafların her birinin yetkili temsilcisi tarafından akdedilmek zorundadır. Ancak Techsign DOC, Müşterinin Abonelik Süresi boyunca, işbu Şartları veya geçerli herhangi bir Hizmete Özgü Şartları değiştirirse, değiştirilen versiyon, Müşterinin bir sonraki Abonelik Süresi yenilemesinden sonra yürürlüğe girecektir. Buna ek olarak: (a) Techsign DOC yeni koşulların kabul edilmesini gerektiren yeni ürünler veya isteğe bağlı özellikler sunarsa, işbu şartlar Müşteri'nin kabul etmesi veya kullanması üzerine geçerli olacaktır; (b) herhangi bir şart üzerinde yapılan değişiklikler, Ücretsiz Erişim Abonelikleri için derhal yürürlüğe girecektir; ve (c) bir Abonelik Süresi boyunca, Techsign DOC, Techsign DOC'un Güvenlik sayfasını, Gizlilik Politikasını, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ve Hizmete Özgü Şartlarını zaman zaman süreç iyileştirmelerini veya değişen uygulamaları yansıtacak şekilde güncelleyebilir ve bu değişiklikler, bir Abonelik Süresi boyunca Müşterinin haklarını önemli ölçüde azaltmadığı veya önemli ek Müşteri yükümlülükleri oluşturmadığı takdirde, yayınlanma tarihinden itibaren otuz (30) gün sonra yürürlüğe girecektir. Techsign DOC'un belgelemesi çevrimiçi olarak mevcuttur ve sürekli olarak geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir ve sonuç olarak, bu değişiklikler Müşteri'nin haklarını önemli ölçüde azaltmadığı veya önemli Müşteri yükümlülükleri oluşturmadığı takdirde, bir Abonelik Süresi boyunca Techsign DOC, ilgili Techsign DOC Hizmetleri ile ilgili en iyi uygulamaları yansıtmak için belgelemeyi güncelleyebilir. İşbu Şartlar ile herhangi bir sipariş formu arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Şartlar öncelikli olacaktır. İşbu Şartlar kapsamındaki hakların uygulanması veya kullanılması veya uygulanmaması veya kullanılmaması, hiçbir feragat anlamına gelmeyecektir. Feragatler yazılı olarak yapılmak ve feragat eden tarafın yetkili bir temsilcisi tarafından akdedilmek zorundadır. Sizin veya Techsign DOC tarafından işbu Şartların herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat edilmesi, diğer ihlallerden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Şartların taraflarından herhangi birinin, işbu Şartlara uygun olarak herhangi bir sözleşmenin veya yükümlülüğün katı bir şekilde yerine getirilmesinde ısrar etmemesi, söz konusu tarafın gelecekte katı bir şekilde uyulmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez ve aynı husus, işbu Şartların yenilenmesi olarak yorumlanmayacaktır. Bölünebilirlik. İşbu Şartların herhangi bir hükmünün, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hüküm, işbu Şartların aksi takdirde yürürlükte kalabilmesi için gerekli olan asgari ölçüde sınırlandırılacaktır.
Üçüncü Taraf Hakkı Yoktur. İşbu Şartlardaki hiçbir husus, herhangi bir üçüncü tarafa işbu Şartların herhangi bir hükmünü uygulama hakkını vermez. Müşteri, her bir Sipariş Formunun, herhangi bir Müşteri Bağlı Kuruluşunun değil, yalnızca Sipariş Formunda/Formlarında Müşteri olarak tanımlanan tüzel kişilik veya tüzel kişilikler tarafından ve onlar için kullanılmasına izin verdiğini kabul etmektedir.
Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Şartlar, işbu Şartların konusuna ilişkin tarafların tam ve münhasır mutabakatını temsil eder. Techsign DOC Hizmeti veya işbu Şartların kapsadığı diğer herhangi bir konuyla ilgili olarak, önceki veya eşzamanlı tüm sözlü veya yazılı iletişimlerin, tekliflerin ve beyanların yerine geçmektedir. Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümleri işbu Şartlar için geçerli değildir. Müşteri tarafından sağlanan tüm şartlar (Müşteri tarafından kullanılan herhangi bir satın alma sipariş veya diğer iş formlarının bir parçası olarak dahil olmak üzere) yalnızca idari amaçlar içindir ve bunların hiçbir yasal etkisi yoktur.
Geçerli Kanun & Yer. İşbu Şartlar, her bakımdan, Türk Hükümetinin yerel yasalarına uygun olarak, aksi yöndeki kanun seçimi kurallarına atıfta bulunulmaksızın, yorumlanacak, incelenecek ve uygulanacaktır. Taraflar, İstanbul, Türkiye'de bulunan federal veya devlet yetkili mahkemesinin münhasır yargı yetkisine başvurmayı ve bu yetkili mahkemenin yerini kabul etmektedir.
Dil ve Çeviriler. Techsign DOC, işbu Şartların veya diğer şart veya politikaların çevirilerini sağlayabilir. Çeviriler bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır ve bir çeviri ile onun İngilizce versiyonu arasında bir tutarsızlık veya çelişki olması durumunda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.